ZAKAT

Lakukan kewajiban anda untuk berzakat yang mudah secara online. Kami membantu anda untuk menghitung nilai zakat yang perlu dibayarkan atau anda dapat langsung zakat sekarang.

Zakat Profesi
Zakat harta yang diperoleh dengan cara bekerja atau melakukan suatu profesi yang dikeluarkan jika sudah mencapai haul (1 tahun)
Nisab Zakat
Harga Beras Saat Ini
Rp 10.000
NISHAB Beras (520 kg)
Rp 5.200.000
Harga Emas Saat Ini
Rp 0
NISHAB Emas (85 gram)
Rp 0
*Sumber Beras: BPS Pusat

*Sumber Emas: Gold Price
Anda dapat menghitung nilai zakat di kalkulator zakat atau langsung zakat sekarang
Zakat Sekarang
Kalkulator Zakat Penghasilan
Zakat Yang Dikeluarkan
Rp
Anda belum wajib mengeluarkan zakat, anda bisa melakukan sedekah disini
Zakat Perdagangan
Zakat yang dikeluarkan atas kepemilikan harta apa saja selain emas dan perak, yang dipersiapkan untuk diperdagangkan dengan tujuan mencari keuntungan baik dilakukan oleh perseorangan maupun perserikatan
Nisab Zakat
Harga Beras Saat Ini
Rp 10.000
NISHAB Beras (520 kg)
Rp 5.200.000
Harga Emas Saat Ini
Rp 0
NISHAB Emas (85 gram)
Rp 0
*Sumber Beras: BPS Pusat

*Sumber Emas: Gold Pricez
Anda dapat menghitung nilai zakat di kalkulator zakat atau langsung zakat sekarang
Zakat Sekarang
Kalkulator Zakat Perdagangan
Zakat Yang Dikeluarkan
Rp
Anda belum wajib mengeluarkan zakat, anda bisa melakukan sedekah disini
Zakat Emas & Perak
Zakat wajib yang dikeluarkan dari emas perhiasan yang dimiliki oleh seorang muslim setiap satu tahun sekali jika telah mencapai nishabnya.
Nisab Zakat
Harga Beras Saat Ini
Rp 10.000
NISHAB Beras (520 kg)
Rp 5.200.000
Harga Emas Saat Ini
Rp 0
NISHAB Emas (85 gram)
Rp 0
*Sumber Beras: BPS Pusat

*Sumber Emas: Gold Pricez
Anda dapat menghitung nilai zakat di kalkulator zakat atau langsung zakat sekarang
Zakat Sekarang
Kalkulator Zakat Emas & Perak
Zakat Yang Dikeluarkan
Rp
Anda belum wajib mengeluarkan zakat, anda bisa melakukan sedekah disini
Zakat Simpanan
Seluruh harta simpanan baik tabungan ataupun deposito merupakan sumber harta yang wajib dikeluarkan zakatnya setelah mencapai nishab dan berjalan satu tahun (haul)
Nisab Zakat
Harga Beras Saat Ini
Rp 10.000
NISHAB Beras (520 kg)
Rp 5.200.000
Harga Emas Saat Ini
Rp 0
NISHAB Emas (85 gram)
Rp 0
*Sumber Beras: BPS Pusat

*Sumber Emas: Gold Pricez
Anda dapat menghitung nilai zakat di kalkulator zakat atau langsung zakat sekarang
Zakat Sekarang
Kalkulator Zakat Simpanan
Zakat Yang Dikeluarkan
Rp
Anda belum wajib mengeluarkan zakat, anda bisa melakukan sedekah disini